Blog

Türk Hukukunda Çekin Devri

Türkiye’de Çekin Devri Bir çek muhatap bankaya sadece ödeme amacıyla ibraz edilebilir. Muhatap banka da bu çeki ibraz üzerine karşılığı var ise ödemekle yükümlüdür. Çekin karşılığı olup olmadığı ilk bakışta

Türk Hukukunda Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisi

Türk Hukukunda Cumhuriyet Savcısının Soruşturma ve Kovuşturma Aşamalarındaki Takdir Yetkisi Türk hukukunda cumhuriyet savcısının bir suç işlendiğine dair haber aldıktan sonra derhal soruşturmaya başlamak ya da başlamamak konusunda, soruşturma sonucunda

Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi

Türkiye’de Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi Türk Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun düzenlediği koruma tedbirlerinden biri gizli soruşturmacı görevlendirilmesi tedbiridir. Bu tedbir sadece kanunda sayılan suçlar için başvurulabilecek özel ve gizli bir koruma tedbiridir.

Türk Hukukunda Hakimin Reddi

Hakimin Reddi Türk ceza usul hukukunda hakimin davaya bakamayacağı durumlardan hakimin görev yasakları veya hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek hallerden biri bulunduğu tespit edildiğinde hakim davaya bakmaktan çekinmelidir. Fakat bazen hakim

Türk Hukukunda Mirasın Paylaştırılması

Türkiye’de Mirasın Paylaştırılması Mirasçılar aralarında diledikleri gibi bir sözleşme yaparak mirası paylaşabilmektedirler. Buna mirasın taksimi sözleşmesi yani mirasın taksimi sözleşmesi denmektedir. Mirasın taksimi sözleşmesi tüm mirasçıların katılımıyla ve yazılı olarak

Mirasın Reddi

Türk Hukukunda Mirasın Reddi Türk hukukunda miras mirasçılara kendiliğinden geçtiğinden mirasın reddi konusunda açık irade beyanı gerekmektedir. Ancak bir halde kanun karine olarak mirasın kendiliğinden reddedilmiş sayılacağına hükmetmiştir. Bu hal

İletişim Bilgileri

Telefon / WhatsApp (Hafta içi: 09:00 - 18:00)
0 555 760 1174