Power of Attorney Work Permit Sample for Turkish Lawyers

Power of Attorney Work Permit Sample for Turkish Lawyers
Power of Attorney Work Permit Sample for Turkish Lawyers

Translated Power of Attorney Work Permit in English and Turkish Language for use in Turkey

Power of Attorney Work Permit - Vekaletname
Power of Attorney for Work Permit

IMPORTANT NOTE: This draft PoA is a sample similar to the ones that are signed in a Turkish Public Notary in Turkish language. The English draft is for your information. To make sure that you are issuing it correctly, please consult your attorney first.

VEKALETNAME

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlükleri, Yabancılar Şube Müdürlükleri, Dış Temsilcilikler, Konsolosluklar ve benzeri kamu kurumlarına, beni temsil etmek, yabancı personel çalışma izni başvurularıyla ilgilenmek, oturma izni ve ikamet belgesi almak için gerekli başvuruları yapmak, online işlemleri gerçekleştirmek, gerekli belgeleri hazırlamak ve imzalamak, ilgili kurumlara sunmak, düzenlenen belgeleri almak, tebliğ almak ve vermek, evrak alıp vermek, kayıtlar çıkartmak, yazılı ve sözlü başvurularda bulunmak, yazışmalar yapmak, vergi, rüsum ve harçları ilgili mercilere yatırmak, makbuzları almak, gerektiğinde iade almak veya fazla yatırılanları tahsil etmek, gerekli imzaları atmak, idari düzeltmeler yapmak, ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak için yetkilendiriyorum. Bu yetkilerin tamamını Avukat Barış Erkan Çelebi’ye devrediyorum.

VEKİL EDEN: ___

POWER OF ATTORNEY

I appoint Attorney Barış Erkan Çelebi from the Antalya Bar Association to represent me in dealings with the Ministry of Family, Labor and Social Services, as well as other relevant ministries and affiliated directorates, the General Directorate of Security, Provincial Directorates of Security, Foreigners’ Branch Directorates, Foreign Representations, Consulates, and similar government agencies. This includes handling applications for work permits for foreign personnel on my behalf, applying for residence permits and Residence Permits for the foreigner granted a work permit, conducting online procedures, preparing and signing necessary documents and submitting them to the relevant institutions, receiving any and all documents issued on my behalf from the relevant institutions, handling notifications and deliveries, receiving and delivering documents in person, issuing records and duplicates, making oral and written statements and applications, conducting correspondence, providing responses, depositing all kinds of taxes, fees, and duties to the relevant authorities, obtaining receipts, claiming excess payments and requesting refunds, collecting them, signing possession and receipt documents, correcting errors administratively, performing all kinds of tasks and procedures required in this regard, following up and finalizing with signatures. I authorize Attorney Barış Erkan Çelebi to delegate, share, or all of these powers, and to exercise them jointly or separately.

CLIENT: ___