Регистрация компании в Турции

Регистрация компании в Турции

ТУРЦИЯДА КОМПАНИЯНИ РЕГИСТРАЦИЯ ҚИЛИШ ҚОЛДОНМАЛАРИ Туркия Қонунлари Бўйича Чекланган Муҳит Компанияси Нима? Муҳит Компаниялар (LLC), бизнес муладдисларига ўзларининг бизнесига инвестиция қилинган капитал миқдорига чегирмаслиги мумкин бўлган бир йўл беради. Иншоалар, белгиланган ҳуқуқий истисноларнинг ташқариси, LLC легал ентитети фақат бизнес борчлари учун жавобгар бўлади, бизнес муладдисини индивидуал рўйхатдан чиқармайди.  Туркияда компанияни регистрация қилиш кимга кўрсатилган? Туркиядаги […]

Регистрация компании в Турции Читать дальше »