Whatsapp Mesajlarının Hukuki Delil Niteliği

Whatsapp Mesajlarının Hukuki Delil Niteliği

Whatsapp Mesajlarının Hukuki Delil Niteliği

Sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin delil değeri her bir somut olay için ayrı ayrı değerlendirilmek durumundadır. Özellikle boşanma davaları açısından Whatsapp üzerinden gerçekleştirilen yazışmaların delil değeri üzerinde durulması gerekmektedir.

Whatsapp yazışmaları hukuka uygun yollarla elde edilmelidir

Bir delilin mahkemece delil olarak dikkate alınabilmesi için en önemli şart bu delilin hukuka uygun yollarla elde edilmiş olmasıdır. Whatsapp yazışmalarının delil olarak nitelendirilebilmesi için de aynı kural geçerlidir.

Sosyal medya paylaşımlarında rıza

Kişilerin uygulamada herkese açık olarak paylaştıkları yazılar, fotoğraflar, videolar ve benzer kayıtlar özellikle boşanma davalarında rahatlıkla delil olarak kullanılabilmektedir. Kişilerin yazışmalar gibi birbirlerine yönelik gerçekleştirdikleri paylaşımlarsa mahkemeden bu tarz verilerin delil olarak incelenmesinin istenmesi suretiyle delil olarak kullanılabilecektir. Söz konusu kayıtların bu şekilde paylaşılması özel hayatın gizliliği ihlalini doğurmayacaktır. Önemli olan uzman bilirkişilerin yazışmaları söz konusu mecralar üzerinden gerçekleştirildiğinin raporla tespit edilmesidir.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu

Türk Ceza Kanununda özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ayrıca düzenleme altına alınmış olup, söz konusu düzenlemede hukuka aykırı olarak özel verilerin kaydedilmesi, elde edilmesi ve yayılması da hüküm altına alınmaktadır. Aynı yönde bir düzenleme de Hukuk Muhakemeleri Kanununda yer almaktadır.

3. kişilerle Whatsapp yazışmaları

Söz konusu düzenlemeler ışığında kişinin whatsapp üzerinden üçüncü kişilerle yaptığı konuşmaların elde edilmesi halinde bunların mahkemede delil olarak kullanılması söz konusu olamayacaktır. Ancak kişiler örneğin eşlerinin üçüncü kişilerle telefon konuşmalarına ait GSM kayıtlarını ve SMS mesajlarını mahkemeden talep edebilirler. Ancak yapılacak bu talepler ancak görüşmenin saati, kiminle yapıldığı, tarihin ne olduğu gibi hususlar için yapılabilip, görüşmelerin içeriğinin de ilgili operatörden istenebilmesi mümkün değildir.

Yargıtay da whatsapp yazışmalarının hukuki delil niteliği konusunda hangi yollarla elde edildiğine değinmektedir. Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş yazışma kayıtlarını hukuka uygun delil olarak kabul etmemektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da aynı fikirdedir.

Whatsapp yazışmalarının tek başına delil olarak değerlendirilmesiyle ilgili de Yargıtay’ın görüşü bu tür delillerin başkaca delillerle desteklenmesi gerektiği yönündedir.

Whatsapp verilerinin delil niteliği taşıyabilmesi için ayrıca adli bilişim uzmanlarınca uygulamanın bulunduğu cihazın adli kopyasının alınması suretiyle ilgili araştırmanın yapılması gerekmektedir.

Antalya Avukatı Barış Erkan Çelebi ve onun Antalya Hukuk Bürosu ceza hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti vermektedir.