Tag Archives: Tahkim Şartı

Deniz Ticareti | Antalya Avukat

Deniz Ticareti Sözleşmelerinde Tahkim Şartının Geçerliliği

Deniz Ticareti Sözleşmelerinde Tahkim Şartının Geçerliliği I) TAHKİM ŞARTI VEYA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Tahkim sözleşmesi, tarafların,  sözleşmenin ait olduğu maddi hukuk anlaşmasından doğmuş veya ileride doğacak sorunların çözümü için devlet mahkemeleri yerine tahkime gitmeyi karşılıklı kabul ve taahhüt etmeleridir[1]. 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 4. Maddesinde tahkim anlaşmasının