Tag Archives: dolandırıcılık suçu

Türk Hukukunda Dolandırıcılık Suçu

Türk Hukukunda Dolandırıcılık Suçu

Türk Hukukunda Dolandırıcılık Suçu Türk Hukukunda dolandırıcılık suçu, “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre dolandırıcılığın unsurları a) hileli davranışlar, b) yarar sağlamak ve c) aldatılanın veya başkasının zarara uğramasıdır. Birçok dolandırıcılık davası 1-5 yıl arası