Tag Archives: deniz ticareti

Deniz Hukukunda Taşıyanın Sorumluluğu

Deniz Hukukunda Taşıyanın Sorumluluğu

Deniz Hukukunda Taşıyanın Sorumluluğu Deniz hukukunda taşıyan, taşıdığı yükte meydana gelen ziya, hasar ve gecikmeden dolayı yasal olarak sorumludur. Türk Ticaret Kanunu’nun deniz ticaret hukuku hükümleri, taşıyanın hukuki sorumluluğuna, sorumluluğun sınırına, sınırın kaldırılmasına ve sorumluluğun ortadan kalkmasına ilişkin hem Hague-Visby kurallarını hem de Hamburg kurallarını entegre etmiştir. Deniz hukukunda taşıyan,

Deniz Hukukunda Gemi İpoteği

Deniz Hukukunda Gemi İpoteği

Deniz Hukukunda Gemi İpoteği Av. Barış Erkan Çelebi I. GİRİŞ Gemilerin ticari değeri ve deniz hukukunun temel süjesi olması onları ekonomik hayatın önemli bir unsuru haline getirmiştir. Öte yandan geminin yüksek ekonomik değeri nedeniyle kredi olmadan gemi edinmek hemen hemen imkânsızdır. Bugün neredeyse bütün gemi alımları ve inşaları kredi tesis

Deniz Ticareti | Antalya Avukat

INCOTERMS 2020 Duyuruldu

INCOTERMS 2020 DUYURULDU   INCOTERMS, İngilizce uluslararası ticari hükümler (“international commercial terms”) ibaresinin kısaltılışı olup, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanmış ve telif hakları alınmıştır. INCOTERMS uluslararası ticarette, deniz ticareti hukukunda ve tüm taşıma hukuku dallarında kullanılmaktadır.  INCOTERMS’ün 2010’da son güncellenmesinin ardından 10 yıl geçtikten sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde

Deniz Ticareti | Antalya Avukat

Deniz Ticareti Sözleşmelerinde Tahkim Şartının Geçerliliği

Deniz Ticareti Sözleşmelerinde Tahkim Şartının Geçerliliği I) TAHKİM ŞARTI VEYA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Tahkim sözleşmesi, tarafların,  sözleşmenin ait olduğu maddi hukuk anlaşmasından doğmuş veya ileride doğacak sorunların çözümü için devlet mahkemeleri yerine tahkime gitmeyi karşılıklı kabul ve taahhüt etmeleridir[1]. 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 4. Maddesinde tahkim anlaşmasının