Türk Hukukunda Mirasın Paylaştırılması

Türk Hukukunda Mirasın Paylaştırılması

Türkiye’de Mirasın Paylaştırılması

Mirasçılar aralarında diledikleri gibi bir sözleşme yaparak mirası paylaşabilmektedirler. Buna mirasın taksimi sözleşmesi yani mirasın taksimi sözleşmesi denmektedir.

Mirasın taksimi sözleşmesi tüm mirasçıların katılımıyla ve yazılı olarak yapılması gereken bir sözleşmedir.

Mirasçılar mirasın taksimi sözleşmesine dayanarak tapu iptali ve tescilini talep edebilirler.

Mirasın taksimi sözleşmesi noter kanalıyla yapılabileceği gibi bu zorunlu değildir. Eğer sözleşme tapu kanalıyla yapılırsa sözleşme noter tarafından hazırlanabileceği gibi noter tarafından hazırlanmayıp taraflarca hazırlanan bir sözleşmenin noter tarafından onaylanması suretiyle de yapılabilmektedir.

Mirasın paylaşılması sözleşmesinin içine mirasbırakandan mirasçılara kalan bütün malvarlığı unsurları girmektedir.

Mirası paylaşabilecek mirasçılar yasal mirasçılar olduğu gibi atanmış mirasçılar da olabilmektedir. Miras bırakan tarafından daha farklı bir düzenleme yapılmadığı müddetçe mirasçılar sözleşmeyi diledikleri şekilde yapabileceklerdir.

Mirastın taksimi sözleşmesinin yapılmasından önce miras üzerinde bir miras ortaklığı bulunmakla beraber, taksim sözleşmesi yapılmasıyla birlikte miras ortaklığı sona ermektedir.

Mirasın paylaşılmasının bir mahkeme kararı ile yerine getirilmesi de mümkündür.

Mirası paylaşmak belirli kurallara tabidir. Mirası paylaşma konusunda esas olan bütün mirasçıların eşitliğidir. Taksim için bütün mirasçıların onayı ve katılımı gerektiğinden taksim oybirliği ile yapılmaktadır.

Mirasın paylaşımıyla ilgili kurallardan biri ise mirasçıların malvarlığıyla ilgili birbirlerini bilgilendirme yükümlülüğüdür.

Mirasçılar her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilmektedirler. Bunun aksi yönde bir kural istisnaen mevcut olabilir. Örneğin mirasçılar daha önceden miras ortaklığının devamlılığını sağlama konusunda anlaşmış bulunuyorlarsa mirasın paylaştırılmasını gerçekleştiremezler. Bazen de kanunen miras ortaklığının devam ettirilmesi gerekebilmektedir.

Miras bırakan ölmeden önce bir vasiyetname ya da miras sözleşmesi yapmak suretiyle mirasın nasıl paylaştırılacağıyla ilgili birtakım kurallar getirmiş olabilir.

Miras bırakan düzenleyeceği vasiyetname ile mirasın paylaştırılmasıyla ilgili düzenlemeler yaparken saklı paylı mirasçıların haklarına dokunamaz. Eğer bu şekilde saklı payı zarar gören bir mirasçı söz konusuysa hakkı zedelenen mirasçının tenkis davası açması gerekecektir. Miras bırakanın bu tür bir işlemle ne amaçladığının, saklı paylı mirasçılara zarar verme amacı güdüp gütmediğinin paylaştırma halinde araştırılması gerekmektedir. Miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufuyla paylaştırmaya dair bir kural koymuş olması halinde bu kurala dayanarak tapu iptali ve tescili talep edilebilmektedir.

Mirasın paylaşılmasından önce mirasa dahil olan her türlü hak ve borç bütün mirasçılara birlikte ait bulunmaktadır. Mirasın taksimiyle birlikte ilgili hak ve borç ile yarar ve hasarlar tek tek mirasçılar üzerinde doğacaktır.

Antalya Avukatı Barış Erkan Çelebi ve onun Antalya Hukuk Bürosu mirasın paylaştırılması ve mirasın taksimi davalarında Müvekkillerini temsil etmektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon / WhatsApp (Hafta içi: 09:00 - 18:00)
0 555 760 1174