INCOTERMS 2020 Duyuruldu

Deniz Ticareti | Antalya Avukat

INCOTERMS 2020 DUYURULDU

 

INCOTERMS, İngilizce uluslararası ticari hükümler (“international commercial terms”) ibaresinin kısaltılışı olup, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanmış ve telif hakları alınmıştır. INCOTERMS uluslararası ticarette, deniz ticareti hukukunda ve tüm taşıma hukuku dallarında kullanılmaktadır.  INCOTERMS’ün 2010’da son güncellenmesinin ardından 10 yıl geçtikten sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde INCOTERMS 2020 ICC tarafından ilan edildi.

 

INCOTERMS 2020 nelerdir?

INCOTERMS konşimentolarda, çarter partilerde, navlun sözleşmelerinde, deniz taşıma senetlerinde, recap of fixture belgelerinde ve taşıma hukuku ve deniz ticareti hukuku ile bağlantılı diğer belgelerde kullanılan genel hükümlerdir.

INCOTERMS 2020 aşağıdaki gibidr:

 

 • EXW – Ex Works

EXW, yani “Ex Works” klozu olduğu taktirde, satıcı malları, satıcının işyeri sınırlarında ya da sözleşmede kararlaştırılan başka bir yerde (fabrika, depo vb.) alıcının emrine bırakarak malları teslim eder. Bu kloz olduğu taktirde satıcı malları herhangi bir taşıma aracına yüklemekle veya gümrük işlemi söz konusu olduğunda gümrük işlemlerini yürütmekle sorumlu değildir.

 • FCA – Free Carrier

FCA, yani “Free Carrier” klozu olduğu taktirde the satıcı malları, satıcının işyeri sınırlarında ya da sözleşmede kararlaştırılan başka bir yerde, taşıyana ya da alıcı tarafından seçilen 3. bir kişiye teslim eder. Tarafların, malların ve riskin hangi aşamada alıcıya geçeceğini açıkça belirtmeleri tavsiye edilir.

 • CPT – Carriage Paid to

CPT, yani “Carriage Paid To” klozu olduğu taktirde satıcı malları, kararlaştırılan bir yerde, taşıyana ya da satıcı tarafından seçilen 3. bir kişiye teslim eder. Satıcı, malların kararlaştırılan yere taşınmasını ve bu taşımanın masraflarını üstlenir.

 • CIP – Carriage and Insurance Paid to

CIP, yani “Carriage and Insurance Paid to” klozu olduğu taktirde satıcı malları, kararlaştırılan bir yerde, taşıyana ya da satıcı tarafından seçilen 3. bir kişiye teslim eder. Satıcı, malların kararlaştırılan varış yerine taşınmasını ve bu taşımanın masraflarını üstlenir. Satıcı ayrıca taşıma sırasında mallarda meydana gelebilecek ve alıcının riski olan zıya ve hasara karşı sigorta yaptırmakla ve primini ödemekle yükümlüdür.

 • DAT – Delivered at Terminal

DAT, yani “Delivered at Terminal” klozu olduğu taktirde mallar onları getiren vasıtadan boşaltıldıktan sonra, kararlaştırılan liman ya da varış yerindeki terminalde alıcının emrine bırakıldığında satıcı malları teslim etmiş olur. Malların taşınması ve kararlaştırılan liman ya da varış yerindeki terminalde boşaltılmasına ilişkin bütün riskler satıcıya aittir.

 • DAP – Delivered at Place

DAP, yani “Delivered at Place” klozu olduğu taktirde mallar, kararlaştırılan varış yerinde onları getiren vasıta üzerinde, boşaltılmaya hazır halde alıcının emrine bırakıldığında satıcı malları teslim etmiş olur. Malların varış yerine taşınmasına ilişkin bütün riskler satıcıya aittir.

 • DDP – Delivered Duty Paid

DDP, yani “Delivered Duty Paid” klozu olduğu taktirde mallar, kararlaştırılan varış yerinde onları getiren vasıta üzerinde, boşaltılmaya hazır halde alıcının emrine bırakıldığında ve ithalat işlemi tamamlandığında satıcı malları teslim etmiş olur. Malların varış yerine taşınmasına ilişkin bütün riskler ve masraflar satıcıya aittir. Satıcı ayrıca malların ithalat/ihracat işlemlerini tamamlamak, ithalat/ihracat harçlarını ödemek ve tüm gümrük işlemlerini yürütmekle yükümlüdür.

DENİZ TİCARETİNDE DENİZ VEYA İÇ SU TAŞIMALARINA İLİŞKİN KURALAR

 • FAS – Free Alongside Ship

FAS, yani “Free Alongside Ship” klozu olduğu taktirde satıcı malları, kararlaştırılan yükleme limanında alıcı tarafından belirtilen geminin yanında (örneğin iskeleye ya da mavnaya bırakarak) teslim eder. Mallar geminin yanında mallarda meydana gelebilecek herhangi zıya ve hasardan doğacak riskler satıcıdan alıcıya geçer. Ayrıca alıcı bu aşamadan sonraki masrafları karşılar.

 • FOB – Free On Board

FOB, yani “Free On Board” klozu olduğu taktirde satıcı malları, kararlaştırılan yükleme limanında alıcı tarafından belirtilen geminin bordosunda teslim eder. Mallar geminin bordosuna geçtiğinde mallarda meydana gelebilecek herhangi zıya ve hasardan doğacak riskler satıcıdan alıcıya geçer. Ayrıca alıcı bu aşamadan sonraki masrafları karşılar.

 • CFR – Cost and Freight

CFR, yani “Cost and Freight” klozu olduğu taktirde satıcı malları geminin bordosunda teslim eder. Mallar geminin bordosuna geçtiğinde mallarda meydana gelebilecek herhangi zıya ve hasardan doğacak riskler satıcıdan alıcıya geçer. Satıcı malların varış yeri limanına taşınmasını organize etmekten ve navlun ücretlerinden sorumludur.

 • CIF – Cost, Insurance and Freight

CIF, yani “Cost, Insurance and Freight” klozu olduğu taktirde satıcı malları geminin bordosunda teslim eder. Mallar geminin bordosuna geçtiğinde mallarda meydana gelebilecek herhangi zıya ve hasardan doğacak riskler satıcıdan alıcıya geçer. Satıcı malların varış yeri limanına taşınmasını organize etmekten ve navlun ücretlerinden sorumludur. Satıcı ayrıca taşıma sırasında mallarda meydana gelebilecek ve alıcının riski olan zıya ve hasara karşı sigorta yaptırmakla yükümlüdür.

Antalya Avukatı Barış Erkan Çelebi ve onun Antalya Hukuk Bürosu konşimentolarda, çarter partilerde, navlun sözleşmelerinde, deniz taşıma senetlerinde, recap of fixture belgelerinde ve taşıma hukuku ve deniz ticareti hukuku ile bağlantılı diğer belgelerde kararlaştırılan hükümlerden doğan uyuşmazlıklarla ilgili avukatlık hizmeti vermektedir.