Türk Hukukunda Hakimin Reddi

Türk Hukukunda Hakimin Reddi

Hakimin Reddi

Türk ceza usul hukukunda hakimin davaya bakamayacağı durumlardan hakimin görev yasakları veya hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek hallerden biri bulunduğu tespit edildiğinde hakim davaya bakmaktan çekinmelidir. Fakat bazen hakim davaya bakmaktan kendiliğinden çekinmeyebilir. O halde hakimin reddi müessesesi devreye girebilmektedir.

Cumhuriyet savcısı, davanın tarafları, tarafların avukatları ve davaya katılanlar ret talebinde bulunabilmektedir.

Soruşturma aşamasında hakimi reddetmek mümkündür. Mesela tutuklama kararı verildiyse şüpheli şahıs kararı veren hakimi reddedebilmektedir.

Hakimin görev yasağına tabi olmasından dolayı ret istemi muhakeme bitene kadar yapılabilirken hakimin tarafsızlığını şüpheye düşüren haller için ret talebinde bulunulabilmesinin belli bir süresi yoktur.

Tarafsızlığı şüpheye düşürecek durum duruşmanın başlangıcında ortaya çıktıysa sorgu başlayıncaya dek ret talebinde bulunulabilir. Diğer hallerde inceleme başlayıncaya dek ret talep edilebilmektedir.

Hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek hal sonradan ortaya çıktıysa tarafsızlığı şüpheye düşüren durumun öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde bu durumun ileri sürülmesi gerekmektedir.

Ret talebi hakimin mensup olduğu mahkemeye dilekçe vermek suretiyle gerçekleştirilir. Zabıt katibine bu konuda tutanak düzenlemesi için başvurarak ret talebinde bulunulması da mümkündür.

Taraflar ret talebinde bulunurken bütün ret sebeplerini birlikte açıklamalı ve bütün olguları süresi içinde bir bütün olarak ortaya koymalıdır.

Reddi istenen hakim bu konudaki görüşlerini açıklamakta serbesttir, bunu görüşlerini yazılı olarak açıklamak suretiyle yapmalıdır.

Hakimin reddine karar verecek merci hakimin mensubu olduğu mahkemedir.

Reddi istenmiş olan hakim konuyla ilgili bir karar verilinceye dek gecikmesinde sakınca olan hallerde işlem yapabilecektir. Gecikmesinde sakınca bulunan hal demek eğer işlem derhal yapılmazsa daha sonra o işlemin yapılmasının mümkün olmaması anlamına gelmektedir. Mesela ölüm döşeğinde bir kimsenin tanık olarak dinlenmesinin gerekmesi bu hale verilebilecek bir örnektir.

Hakimin reddi istemi yargılamanın yapılmaya başlandığı duruşma esnasında gerçekleştirildiyse hakimin bu konuda karar verilebilmesi için oturuma ara vermesi gerekmez, aksine hakim söz konusu oturuma devam etmelidir. Eğer bu aşamada hakimin reddi istemi haklı bulunacak olursa duruşmanın red dilekçesi verilmesinden sonraki bölümü tekrar görülmelidir. Gecikmesinde sakınca bulunan haller bu duruma istisna oluşturmaktadır.

Antalya Avukatı Barış Erkan Çelebi ve onun Antalya Hukuk Bürosu müvekkillerine medeni usul hukukunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Telefon / WhatsApp (Hafta içi: 09:00 - 18:00)
0 555 760 1174