Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi

Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi

Türkiye’de Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi

Türk Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun düzenlediği koruma tedbirlerinden biri gizli soruşturmacı görevlendirilmesi tedbiridir. Bu tedbir sadece kanunda sayılan suçlar için başvurulabilecek özel ve gizli bir koruma tedbiridir.

Bu tedbire başvurmak için aranan iki adet koşul mevcuttur; suçun işlendiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli bir şüphenin varlığı ve başkaca delil elde etme olanağının bulunmaması.

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi soruşturma evresinde gerçekleştirilir. Görevlendirme kararı savcının talebi üzerine hakim tarafından verilir.

Gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilecek kişiler sınırlıdır, sadece kamu görevlileri gizli soruşturmacı olabilir.

Gizli soruşturmacı bir örgütün faaliyetlerini izlemekle görevlendirilir. Soruşturmacı bu örgütün faaliyetleriyle ilgili her türlü araştırmayı yapmalı ve örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili delilleri toplamalıdır. Soruşturmacı görevi kapsamında telefon dinleyebilir, teknik araçlarla izleme yapabilir, gerektiğinde örgütün içine sızar, örgüt üyelerini izler ve gözetler, örgütün işlediği suçlarla ilgili delilleri ve emareleri toplar ve bunları muhafaza eder. Görüldüğü gibi  İç içe geçmiş birden fazla tedbir gizli soruşturmacı görevlendirilmesi tedbiri içinde yer almaktadır.

Gizli soruşturmacıya yeni bir kimlik verilir ve soruşturmacı uzun süreli olarak görevlendirilir. Bu iki husus gizli soruşturmacı görevlendirilmesi tedbirini diğer soruşturma tedbirlerinden ayıran en önemli hususlardır.

Gizli soruşturmacılar gizli soruşturma yapan polislerden farklıdır çünkü bu polis memurları uydurma kimliklere sahip değillerdir ve sürekli olarak gizli soruşturmacı olarak görev yapmamaktadırlar.

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi konusunda polislerden başka kamu görevlilerinin de soruşturmacı olarak görevlendirilebileceğinin ifade edilmesinin sebebi vergi veya gümrük memurlarının da gizli görevli olarak görevlendirilebilmesini sağlamaktır.

Gizli soruşturmacı eğer henüz suç şüphesi olmayan bir durumda kullanılırsa görev esnasında elde ettikleri deliller hukuka aykırı kabul edilir çünkü Türk hukukunda “tuzağa düşürme yasağı” mevcuttur. Soruşturmacılar tarafından provokasyona başvurulabilir ancak provokasyona başvurmak için delillerin emniyet altına alınması amacı güdülmelidir.

Gizli soruşturmacı halk dilinde ajandır. Türk hukukunda ajan kullanılması hem doktrinde hem de yargı kararlarında uzun zamandır kabul edilmektedir.

Soruşturmacı görevini yerine getirdiği esnada suç işleyemez ve izlemekte olduğu örgütün işlediği suçlardan da sorumluluğu mevcut değildir. Ancak soruşturmacı kovuşturma evresinde tanık olarak dinlenebilmektedir.

Antalya Ceza Avukatı Barış Erkan Çelebi ve onun Antalya Hukuk Bürosu ceza hukuku alanında müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İletişim Bilgileri

Telefon / WhatsApp (Hafta içi: 09:00 - 18:00)
0 555 760 1174