Estetik Ameliyatlarda Doktorun Sorumluluğu

Estetik Ameliyatlarda Doktorun Sorumluluğu

Estetik Ameliyatlarda Doktorun Sorumluluğu

Türk hukukunda hasta-doktor ilişkisinde doktorun sorumluluğu hukuki ve cezai olarak ikiye ayrılmaktadır. Hukuki sorumluluk, hastanın müdahale sonucunda uğradığı maddi veya manevi zarar için doktorun tazminat sorumluluğunu ifade etmektedir.

Doktorun hukuki sorumluluğunu değerlendirmek için öncelikle hasta-doktor ilişkisinin hukuki niteliğini doğru tespit etmek gerekmektedir. Şöyle ki;

Doktorun hastaya yaptığı tedavi amaçlı müdahaleler kural olarak bir vekalet ilişkisi olup vekalet sözleşmesi çerçevesinde değerlendirilir. Vekalet ilişkisinde iş gören, sonuç taahhüt etmez ve dolayısıyla sonuçtan sorumlu olmaz.

Öte yandan, hastanın bir tedaviye ihtiyaç duymaksızın estetik amaçlı bir müdahale talep etmesi durumunda hasta ile doktor arasındaki ilişki bir vekalet ilişkisi değil, eser sözleşmesidir. Bu iki kavram arasındaki fark son derece önemlidir: Eser sözleşmesinde iş gören, taahhüt ettiği sonuçtan sorumludur.

Örnek vermek gerekirse; bir hastanın kalbindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat geçirmesi durumunda doktor, tıp kurallarına uygun davrandığı sürece, hastayı tedavi edememekten ve ameliyatın tam verimli geçmemesinden hukuken sorumlu olmayacaktır. Zira vekalet ilişkisinde doktor sonuç taahhüt etmemektedir; sadece özen yükümlülüğüne uygun hareket etmek zorundadır.  Başka bir deyişle doktor sadece malpraktis ile sorumlu olacaktır.

Öte yandan, doktorun bir rahatsızlığı olmayan bir hastanın burnuna, yüzüne, dişlerine estetik müdahalede bulunması bir eser ilişkisidir. Bu durumda hastanın sözleşme ilişkisi içerisine girdiği doktor veya hastane, ameliyatın gitmesi gereken gibi gitmemesinden hukuken sorumlu olacaktır. Doktorun hukuki sorumluluğunun derecesi, tıp kurallarının ihlal edilip edilmediğine, doktorun veya hastanenin kusurlu olup olmadığına ve kusurun derecesine göre değişecektir. Dikkat edilmelidir ki bu doktorun burada sorumluluğu malpraktis sorumluluğu değil, eser sorumluluğudur.

Örneğin, estetik müdahaleden hiçbir verim alamayan hasta, doktor veya hastanenin kusuru olmasa dahi en azından müdahale için ödediği ücretin iadesini talep edebilecektir. Doktor veya hastanenin kusuru olduğu takdirde ise hastanın talep edebileceği tazminatın içerisine tedavi ve eski hale getirme masrafları, ilaç masrafları, çalışılamayan süre boyunca gelir kaybı, iş gücü kaybı, manevi tazminat, varsa ameliyat için katlanılan yol ve konaklama masrafları gibi tazminat kalemleri eklenebilecektir.

Estetik müdahale ve estetik ameliyatlardan kaynaklanan, hasta – doktor arasındaki uyuşmazlık ve davalarda en önemli hususlardan biri, tayin edilecek bilirkişinin raporunda hangi tarafı haklı bulacağıdır. Estetik müdahaleden kaynaklanan davalarda, hem doktorlar hem de hastalar açısından hak kayıplarının önlenmesi ve mağduriyetlerden kaçınılması için bu davaların alanında tecrübeli avukatlar tarafından takip edilmesi tavsiye edilir.

Antalya Avukatı Barış Erkan Çelebi ve onun Antalya Hukuk Bürosu doktor-hasta ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlık ve davalarda, estetik müdahaleden kaynaklanan davalarda ve malpraktis davalarında hukuki hizmet vermektedir.