Deniz Hukukunda Taşıyanın Sorumluluğu

Deniz Hukukunda Taşıyanın Sorumluluğu

Deniz Hukukunda Taşıyanın Sorumluluğu

Deniz hukukunda taşıyan, taşıdığı yükte meydana gelen ziya, hasar ve gecikmeden dolayı yasal olarak sorumludur. Türk Ticaret Kanunu’nun deniz ticaret hukuku hükümleri, taşıyanın hukuki sorumluluğuna, sorumluluğun sınırına, sınırın kaldırılmasına ve sorumluluğun ortadan kalkmasına ilişkin hem Hague-Visby kurallarını hem de Hamburg kurallarını entegre etmiştir.

Deniz hukukunda taşıyan, yükler zilyetliğindeyken meydana gelen bir olaydan dolayı yükte meydana gelen ziya, hasar veya yükün teslimindeki gecikmeden dolayı yasal olarak sorumludur. Taşıyan hukuki sorumluluğunu kaldırmak için ya kendisinin ve çalışanlarının kusuru olmadığını kanıtlaması, ya da ziya, hasar veya gecikmenin geminin yönetiminden, yangından, mücbir sebepten veya taşıtanın kusurundan kaynaklandığını kanıtlaması gerekir.

Deniz hukukunda taşıyanın hukuki sorumluluğunun sınırı yükün ağırlığına göre belirlenip, Özel Çekme Hakkı (ÖÇH) denilen parasal birimlerle ölçülmektedir. Deniz hukukunda taşıyanın yükte meydana gelen zarar ve ziyadan doğan sorumluluğu, hangi sınır daha yüksek ise o sınırın uygulanması kaydıyla, koli ya da ünite başına 666,67 Özel Çekme Hakkı veya yükün kilosu başına 2 Özel Çekme Hakkıdır. Aksi kararlaştırılmadığı sürece, Özel Çekme Hakkı ödeme günündeki kur üzerinden ulusal para birimine çevrilir. Ancak konişmentoda yükün değeri beyan edilmişse, anılan bu sınırlar uygulanmaz.

Öte yandan, yükün teslimindeki gecikmeden dolayı taşıyanın hukuki sorumluluğu, hangisi sınır daha düşükse o sınırın uygulanması kaydıyla geciken yükün navlun ücretinin 2,5 katı ya da tüm yükün navlun ücretiyle sınırlıdır.

Deniz hukukunda taşıyanın hukuki sorumluluğunu sınırlama hakkını kaybetmesi, hasar, ziya veya gecikmenin taşıyanın pervasızca hareketinden doğması durumunda mümkündür. Her halükarda taşıyanın hukuki sorumluluğunda zaman aşımı, alacağın muaccel olmasından itibaren 1 senedir.

Antalya Avukatı Barış Erkan Çelebi ve onun Antalya Hukuk Bürosu taşıyanın hukuki sorumluluğu, bu sorumluluğun sınırı, sınırın kaldırılması, sorumluluğun kaldırılması, navlun sigortası ve reinsürans, navlun sözleşmesi, çarter sözleşmesi, recap of fixture, konşimentodan doğan uyuşmazlıklar ve diğer deniz hukuku uyuşmazlıkları dahil olmak üzere tüm taşıma hukuku ve deniz hukuku alanlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.