Category Archives: Yazılar

Yabancıların Türkiye'de Miras Yolu ile Mal İktisabı

Yabancıların Türkiye’de Miras Yolu ile Mal İktisabı

Yabancıların Türkiye’de Miras Yolu ile Mal İktisabı Ülkemizde yabancılık unsuru içeren olaylara milletlerarası özel hukuk yasası (MÖHUK) uygulanır. Buna göre mirasa hangi hukukun uygulanacağına MÖHUK karar verecektir. MÖHUK m. 20 hükmü uyarınca, milletler arası özel hukukun miras konusundaki temel prensibi şöyledir: Miras ölenin milli hukukuna tabidir; Türkiye’de bulunan taşınmaz miras hakkında