Category Archives: Haberler

Kira Sözleşmesinde Kiracının Hakları Nelerdir?

Kira Sözleşmesinde Kiracının Hakları Nelerdir?

Kira Sözleşmesinde Kiracının Hakları Kira Sözleşmesinin Tarafları Kimlerdir? Kira sözleşmelerinde diğer sözleşmelerde olduğu gibi iki taraf olup, taraflardan biri kiraya verenken diğeri kiracıdır. Kiraya veren kimse kiralanan malı bir bedele karşılık kullanmak ve yararlanmak üzere bir başkasına devreder. Kiracıysa sözleşmede belirlenmiş olan söz konusu bedel karşılığı geçici süreyle kiraladığı malı

Vekalet Verilmesi, Genel Vekalet ve Vekaletin Sona Ermesi

Vekalet Verilmesi, Genel Vekalet ve Vekaletin Sona Ermesi

Avukatlara Vekalet Verilmesi, Genel Vekalet ve Özel Dava Vekaletleri ve Vekaletin Sona Ermesi Genel Vekaletname Vekaletnameler özel bir işin yapılmasına yönelik verilebileceği gibi genel vekaletname şeklinde de çıkarılıp verilebilirler. Genel vekaletname ile vekil bazı ileri göremez, dolayısıyla Türk Hukuku’da bazı işlemlerin vekil tarafından görülebilmesi için özel vekaletname çıkarılması gerekmektedir. Örneğin

Whatsapp Mesajlarının Hukuki Delil Niteliği

Whatsapp Mesajlarının Hukuki Delil Niteliği

Whatsapp Mesajlarının Hukuki Delil Niteliği Sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin delil değeri her bir somut olay için ayrı ayrı değerlendirilmek durumundadır. Özellikle boşanma davaları açısından Whatsapp üzerinden gerçekleştirilen yazışmaların delil değeri üzerinde durulması gerekmektedir. Whatsapp yazışmaları hukuka uygun yollarla elde edilmelidir Bir delilin mahkemece delil olarak dikkate alınabilmesi için

Aile içi şiddet nedir? Etkileri ve Karşı Tedbirleri nelerdir?

Aile İçi Şiddete Karşı Türk Hukukunda Koruma Mekanizmaları

Aile İçi Şiddete Karşı Türk Hukukunda Koruma Mekanizmaları Aile içi şiddet nedir? Aile içi şiddet karşımıza cinsel, ekonomik, psikolojik ya da fiziksel şiddet olarak çıkabilmektedir. Aile dışında gerçekleşen şiddetten toplumun sorumluluğu doğmaktayken, aile içi şiddet tamamen kapının ardındaki kişileri ilgilendiren bir meseledir; çünkü söz konusu hadiseler özel hayat kavramı içerisine

Ayıplı Mal Nedir? Türk Hukukunda Ayıbın Sonuçları Nelerdir?

Türk Hukukunda Ayıplı Mal

Türk Hukukunda Ayıplı Mal Nedir? Tüketici kimdir? Tüketici işlemi nedir? Türk hukukunda tüketici, ticari ya da mesleki amaçlarla hareket etmeyen gerçek kişiler kişilerdir. Tüketicilerin mal piyasası içerisinde ticari ve mesleki maksatlarla hareket eden kişilerle ya da onlar adına veyahut hesabına hareket eden kimselerle yaptıkları sözleşmeler ve o kişilerle kurdukları hukuki

Vekalet Sözleşmesi Nedir?

Vekalet Sözleşmesi Nedir?

Vekalet Sözleşmesi Vekalet sözleşmesi nedir? Vekalet sözleşmesi Türk borçlar kanununda düzenlenmiş olup, vekalet ilişkilerine ayrılan bölümde düzenleme altına alınmıştır. Kanunun vekalet ilişkilerine ayrılan söz konusu bölümü üçlü bir ayırıma tabidir, vekalet sözleşmesi ilk ayırımını oluşturmaktadır. Vekalet sözleşmesi vekilin kendisine vekalet vermiş olan kimsenin bir işini görüp bir işlemini yapma borcu

İbra nedir? İbranamenin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

İbra nedir? İbranamenin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Türk Hukukunda İbra İbra nedir? İbra, borçlunun borcunun alacaklı tarafından sona erdirilmesidir. İbrayla birlikte borçlu yerine getirmesi gereken borçtan kurtulmaktadır. İbra borçlunun borcunu ortadan kaldırmanın yanında alacaklı kişinin sahip olduğu alacak hakkını da ortadan kaldırmaktadır. İş hukukunda ibra nedir? Türk iş hukukunda işçinin işten ayrılırken işverenden alması gereken bazı ödemeler

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Tapu İptal Davaları ve Tapu Tescil Davaları Tapu sicilinde yapılan kayıtların hukuki gerçeği yansıtmadığına durumlarda tapu iptali ve tescil davaları söz konusu olacaktır. Konularına göre; muvazaa, satış vaadi, inanç sözleşmesi, aşırı yararlanma, yanılma, hile, korkutma, bağışlama, vekalet görevinin kötüye kullanılması, eser sözleşmesi,  ölünceye kadar bakma sözleşmesi, ön alım hakkı, arazideki

Sorumluluk Sigortalarında Zarar Görenin Sigortacıdan Talep Hakkı

Sorumluluk Sigortalarında Zarar Görenin Sigortacıdan Talep Hakkı

Sorumluluk Sigortalarında Zarar Görenin Sigortacıdan Talep Hakkı 6102 sayılı TTK’da, sorumluluk sigortaları özel olarak düzenlenmiş, söz konusu bölümde sorumluluk sigortalarına ilişkin genel hükümler(TTK m. 1473-1482) ile zorunlu sorumluluk sigortalarıyla ilgili özel hükümler (TTK m.1483-1484) bulunmaktadır. Toplumun ihtiyaçlarıyla beraber yeni riskler ortaya çıkmış, böylece sorumluluk sigortaları hukukta önem kazanmıştır. Hatta bazı

Bekçilerin Görev ve Yetkileri

Bekçilerin Görev ve Yetkileri

BEKÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ: 7245 Sayılı “Çarşı Ve Mahalle Bekçileri Kanunu” İle Getirilen Düzenlemenin Anayasa Çerçevesinde Değerlendirilmesi Bekçilerin polis ve jandarma gibi, kişileri durdurup kimlik sorma yetkisinin bulunup bulunmadığı konusunda bir tartışma başlamasıyla bekçilerin bu yetkisiyle ilgili açık bir düzenleme yapılması gereği duyulmuş, 1966 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bugüne dek