Aile İçi Şiddete Karşı Türk Hukukunda Koruma Mekanizmaları

Aile içi şiddet nedir? Etkileri ve Karşı Tedbirleri nelerdir?

Aile İçi Şiddete Karşı Türk Hukukunda Koruma Mekanizmaları

Aile içi şiddet nedir?

Aile içi şiddet karşımıza cinsel, ekonomik, psikolojik ya da fiziksel şiddet olarak çıkabilmektedir. Aile dışında gerçekleşen şiddetten toplumun sorumluluğu doğmaktayken, aile içi şiddet tamamen kapının ardındaki kişileri ilgilendiren bir meseledir; çünkü söz konusu hadiseler özel hayat kavramı içerisine dahildir.

Aile içi şiddetin etkileri nelerdir?

Aile içi şiddette aile üyelerinden birince aynı ailedeki bir diğer üyenin yaşamı, fiziki ve psikolojik bütünlüğü veya bağımsızlığı tehlike altına girmekte, saldırıya uğrayan bireyin kişiliği ile karakteristik gelişimi ciddi manada hasar görmektedir.

Aile içi şiddete karşı tedbirler nelerdir?

Aile içinde önüne geçilemeyen bir şiddet vakıası söz konusuysa 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca şiddete maruz kalanlar tarafından bazı tedbirler talep edilebilmektedir.

Şiddete uğrayan ya da bu şiddetin önüne geçemeyen kimse sulh hakiminden ya da yetkili mülki amirden veya kolluk amirlerinden (sadece gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda) koruma talebinde bulunabilecektir.

Yetkili mülki amir tarafından verilebilecek koruyucu tedbir kararları kişiye ve çocuklarına uygun barınma yeri sağlanması, geçici maddi destekte bulunulması, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, hayati tehlike altında olanlara yönelik talep üzerine ya da resen geçici koruma tedbiri alınması, çocuklara belirli süreler dahilinde kreş imkanı sağlanması şeklinde sıralanabilir. İlgili kolluk amiri de mülki amirin onayına sunmak üzere kişilere barınma yeri sağlamak ve hayati tehlike bulunması halinde geçici koruma tedbiri almak konusunda karar alabilmektedir.

Aile içi şiddete karşı hakim tarafından verilecek hukuki tedbirler nelerdir?

Hakim tarafından verilebilecek tedbir kararlarına baktığımızdaysa işyerinin ve yerleşim yerinin değiştirilmesi, tapu kütüğüne aile konutu şerhi düşülmesi, yaşamı tehlikede olan kişinin kimlik ve benzer diğer bilgilerinin değiştirilmesi kararları hakim tarafından verilebilmektedir. Bunlarla beraber ilgililerce koruyucu tedbirlerden başka önleyici tedbirlere de hükmedilebilir.

Aile içi şiddete karşı tedbirlerden kimler faydalanabilir?

6284 sayılı Kanunda koruma altına alınan kişiler, şiddete maruz kalan veya şiddete maruz kalma tehlikesi altındaki kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kimselerdir. Israrlı takip mağduru kişinin ne anlama geldiği söz konusu kanunda ifade edilmemekle birlikte İstanbul Sözleşmesine baktığımızda bu kavrama benzeyen taciz amaçlı takip kavramı bulunmakta olup, kişiye yönelik kendisini güvende hissetmesine mani olacak kasıtlı olarak tekrarlanmakta olan tehdit içerikli davranışlar taciz amaçlı takip anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ısrarlı takip de aynı anlam ile açıklanabilecektir, önemli olan takibin tek taraflı olmasıdır.

Kanunun ev içinde şiddetten kastettiği şiddetin mağduru ile ya da şiddeti uygulayan ile aynı hanede yaşamasa bile söz konusu hanede yaşanan şiddet olayları, ya da aile mensubu sayılan diğer kimselerle yaşanan fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddettir.

Antalya Avukatı Barış Erkan Çelebi ve kendisinin Antalya Hukuk Bürosu şiddet mağduru kadınlara hukuki temsil ve hukuki danışmanlık sağlamaktadır.