Daily Archives: 20 Şubat 2021

İbra nedir? İbranamenin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

İbra nedir? İbranamenin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Türk Hukukunda İbra İbra nedir? İbra, borçlunun borcunun alacaklı tarafından sona erdirilmesidir. İbrayla birlikte borçlu yerine getirmesi gereken borçtan kurtulmaktadır. İbra borçlunun borcunu ortadan kaldırmanın yanında alacaklı kişinin sahip olduğu alacak hakkını da ortadan kaldırmaktadır. İş hukukunda ibra nedir? Türk iş hukukunda işçinin işten ayrılırken işverenden alması gereken bazı ödemeler