Daily Archives: 13 Aralık 2019

Deniz Ticareti | Antalya Avukat

INCOTERMS 2020 Duyuruldu

INCOTERMS 2020 DUYURULDU   INCOTERMS, İngilizce uluslararası ticari hükümler (“international commercial terms”) ibaresinin kısaltılışı olup, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanmış ve telif hakları alınmıştır. INCOTERMS uluslararası ticarette, deniz ticareti hukukunda ve tüm taşıma hukuku dallarında kullanılmaktadır.  INCOTERMS’ün 2010’da son güncellenmesinin ardından 10 yıl geçtikten sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde

Deniz Ticareti | Antalya Avukat

Deniz Ticareti Sözleşmelerinde Tahkim Şartının Geçerliliği

Deniz Ticareti Sözleşmelerinde Tahkim Şartının Geçerliliği I) TAHKİM ŞARTI VEYA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Tahkim sözleşmesi, tarafların,  sözleşmenin ait olduğu maddi hukuk anlaşmasından doğmuş veya ileride doğacak sorunların çözümü için devlet mahkemeleri yerine tahkime gitmeyi karşılıklı kabul ve taahhüt etmeleridir[1]. 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 4. Maddesinde tahkim anlaşmasının