Hesap Verilebilirlik

Avukat olarak temel kuralımız müvekkillerimizin sorularını hızlı ve profesyonelce yanıtlamak, ihtiyaçları için her an hazır bulunmak, davalarının her aşamasında onları bilgilendirmek ve her daim menfaatlerini korumaktır.

Müvekkil Odaklılık

İngilizce ve Türkçe dillerinde en üst kalite güvenilir hukuki danışmanlık sayesinde müvekkil memnuniyeti iş prensibimizin temelini oluşturmaktadır.

Verimlilik

Verimli hukuki hizmet, müvekkillerin zamanı ve bütçesi açısından hukuki uyuşmazlıklara korumacı bir anlayışla yaklaşmak, uyuşmazlıkları mahkeme dışında çözümlemek için uğraşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanılmasının masraflarını en aza indirmektir.

“Özgür olabilmek için magistralar hukukun bakanları, hakimler tercümenleri ve bizler ise hizmetçileri görevindeyiz.”

Marcus Tulius Cicero

(106-43 MÖ) Büyük Romalı yazar, siyasetçi ve hatip.

Antalya Avukat | Barış Erkan Çelebi

Ana Çalışma Alanlarımız

Uluslararası Ticari Sözleşmelerde INCOTERMS Uluslararası ticari anlaşmalarda sözleşmenin doğru hazırlanması ticari hukukunda esaslı noktalardandır.            

Hisse Alım ve Hissedarlar Sözleşmelerinin Hazırlanıp Müzakere Edilmesi Hissedarlar Sözleşmesi, bir şirkette pay sahibi olanlar veya devir ile pay sahibi

Günümüzde deniz taşımacılığı yüksek hacim ve ağırlığa sahip olan malların; kara yolu, hava yolu ve hatta lojistik sebeplerden ötürü demir

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU Gayrimenkul Alım Satımına İlişkin Sözleşmeler Gayrimenkul satış sözleşmesi; bir taşınmazın mülkiyet hakkının devrine izin veren ve

SİGORTA VE REİNSÜRANS HUKUKU Emeklilik, Sağlık Sigortası, Kasko Sigortası, Trafik Sigortası, Özel Sigorta, Can Sigortası, Yeni Değer Sigortası, Hayat Sigortası,

Ceza muhakamesi bir suç işlendiği şüphesi ile başlar ve şüphenin giderilmesi ile sona erer. Herhangi bir şekilde kanunun suç saydığı

Yabancı, Türkiye’de bulunup Türkiye devleti vatandaşı olmayan kişidir. Yabancılar hukuku ise bir ülkedeki yabancıların sırf yabancı oldukları için tabii oldukları

SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ Sözleşmeler, hayatın olağan akışındaki birçok ilişkinin temelini teşkil eden kurallar bütününü oluşturmaktadır. Bu nedenle sözleşme

HEKİMLERİN MESLEKİ SORUMLULUĞU Sağlık Hukuku, hekimlerin hastanelere, polikliniklere, meslektaş ve diğer sağlık personeline veya bağlı oldukları diğer kurum ve kuruluşlara

Sık Sorulan Sorular

Çekişmesiz boşanma davası açmak için önce eşinizle boşanma protokolü imzalayıp nafaka, eğer varsa çocukların velayeti gibi konuları kararlaştırmanız gereklidir. Ardından imzaladığınız boşanma dilekçesi ve ekinde protokol ve nüfus kayıt örneğiniz ile aile mahkemesine başvurmanız gerekmektedir.

Alacağınızı tahsil etmek için borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesinde icra takibi başlatmanız gerekmektedir. İcra takibi başlatmak için öncelikle ödeme talebi hazırlayarak ekine borcunuzu ispatlayan sözleşme, fatura, kambiyo senedi gibi dökümanları da eklemeniz gerekmektedir.

Sözleşme serbestisi ilkesi uyarınca Borçlar Kanunu’nun birçok alanında sözleşme hazırlayabilir ve imzalayabilirsiniz. Ancak bağlayıcı sözleşme hazırlamak için öncelikle sözleşme konusunun özel geçerlilik şartları gerektirmediğinden emin olmanız gerekmektedir. Taşınmaz satışı, kefalet, gemi satışı, araç satışı gibi sözleşmeler özel geçerlilik şartları gerektirmekte olup bu şartların yokluğu sözleşmenin geçersizliği ile sonuçlanacaktır. Önemli bir bağlayıcı sözleşme hazırlamadan önce avukatınıza danışmanızı önemle tavsiye ederiz.

HAKKIMIZDA

Hakkında

Barış Erkan Çelebi üstün başarı bursuyla kazandığı Amerikan Robert Koleji’nden 2011 yılında mezun oldu. Krakow Jagiellonian Üniversitesi’nde öğrenci değişim programını…

Devamı

HABERLER

Türk Hukukunda Taşınmaz Alım-Satımı ve Taşınmaz İpoteği

TÜRK HUKUKUNDA TAŞINMAZ ALIM-SATIMI VE TAŞINMAZ İPOTEĞİ Türk hukukunda bir taşınmazın satılarak devredilmesi için aran

Türkiye'ye Yabancı Yatırımlarda Yeni Gelişmeler

TÜRKİYE’YE VE ANTALYA’YA YABANCI YATIRIMLARDA YENİ GELİŞMELER Türkiye, yıllık 391 Milyar Doları aşan dış ticaret