Tag Archives: tyrkisk statsborgerskap

Å skaffe tyrkisk statsborgerskap ved å kjøpe et hus

Å skaffe tyrkisk statsborgerskap ved å kjøpe et hus

Å HENT TURKISK BORGERSKAP VED KJØP EN HUSVÆRD 250.000 USD 106. tyrkiske presidentbekreftelse datert 18. september 2018 har introdusert nye og viktige bestemmelser i forordningen om anvendelse av tyrkisk statsborgerskap. Etter denne nyinnførte loven kan utlendinger som kjøper en eiendom verdt minst 250 000 USD i Tyrkia , nå søke om tyrkisk statsborgerskap. Men foruten å