Kjøp, salg og boliglån i Tyrkisk lov

Kjøp, salg og boliglån i Tyrkisk lov

Kjøp, salg og boliglån i Tyrkisk lov

I tyrkisk lov er betingelsene for en lovlig overføring av fast eiendom

1) Registrering i landregistret , og

2) En gyldig juridisk grunn til nevnte registrering.

Registrering skjer etter skriftlig forespørsel om registrering fra en person som er autorisert til å disponere det, med andre ord, sin eier. I mangel av skriftlig forespørsel om registrering (for eksempel kan partene ha signert et uoffisielt dokument til salg i stedet for en offisiell salgskontrakt), manglende myndighet til å avhende eiendommen med hensyn til den som ønsker registrering (begrenset personer, en person som ikke er eieren, for eksempel) eller manglende gyldig juridisk grunn for overføring av eiendommen (ugyldigheten av salgskontrakten) kan eiendommen ikke overføres.

I tilfelle at overføring av fast eiendom er registrert til tross for fravær av en eller flere av de nevnte forholdene, blir nevnte registrering kalt ulovlig registrering. Ulovlig registrering er en registrering som strider mot den faktiske tilstanden av rettighetene. I dette tilfellet kan man sende inn en søksmål kalt oppdraget til registeret, og be om at postene i registeret blir korrigert. Denne søksmålet kan bli innlevert av den personen hvis rettigheter er blitt krenket som følge av den ulovlige registreringen.

I henhold til publisitetsprinsippet, på grunn av at alle berørte parter har rett til å undersøke jordregisteret, er det ikke mulig å unngå ansvar ved å kreve uskyld eller uvitenhet om en rekord i landregistret. I tilfelle dobbeltregistrering, som betyr duplikatoppføringer for samme eiendomsmegling, kan man ikke hevde å ha handlet i god tro på grunn av at man ikke kan kreve uvitenhet om postene i landregistret i henhold til publisitetsprinsippet.

Staten har ingen ansvar for oppbevaring av landregistret. Statens ansvar er et erstatningsansvar og derfor gjelder regler for erstatningsansvar. For å påberope statens ansvar for feil i registret, må alle vilkårene nedenfor være oppfylt:

1) En skade som ikke kan kompenseres gjennom tildeling av landet registret hovedbok må ha oppstått som følge av feil i journalføring av landet registret.

2) Registrering av registeret må ha blitt gjort ulovlig .

3) Den ulovlige registreringen må være den nærmeste årsaken av skaden.

 

Fast eiendomslån, derimot, garanterer fordringer. I henhold til publisitetsprinsippet er boliglån opprettet med en registrering i eiendomsregisteret, den er gyldig så lenge registreringen forblir og den blir tilbakekalt når posten slettes (Tyrkisk sivil kodeks 856 og 858). Det er imidlertid unntak fra denne regelen, som arv og rettsordre.

 

På de siste årene, på grunn av den betydelige økningen i utenlandske investeringer og turistbesøk i Tyrkia og særlig i Turks hovedstad Antalya, observeres en stor aktivitet i Antalyas eiendomsmarkedet. Utlendinger kjøper, selger og pantsetter sommerhus i Antalya.

Men gitt det faktum at Det eneste organet som er autorisert til å gjennomføre eiendomsmeglingstransaksjoner, er landregistret, utenlandske statsborgere som ikke har kunnskap om tyrkisk lov, gjør flere typer feil ved kjøp og salg av fast eiendom i Tyrkia. Konsekvensene av thes e feil inkluderer ikke å kunne overføre eiendommen, ikke være i stand til å registrere eiendommen i eiendomsregisteret , gjøre betalinger til personer som ikke er autorisert til å selge eiendommen og til og med i enkelte svindelsaker.

For å forhindre alle disse risikoene som er involvert i kjøp og salg av fast eiendom, og for trygt kjøp, salg og boliglån, anbefales det sterkt at du kontakter en pålitelig advokat i Antalya.