Kopen en verkopen van onroerend goed in Turks recht

Kopen, verkopen en verhypothekeren van onroerend goed in de Turkse wetgeving

Kopen en verkopen van onroerend goed in Turks recht en onroerendgoedhypotheek

In de Turkse wet zijn de voorwaarden voor een wettelijke overdracht van onroerend goed

1) Registratie in het kadaster , en

2) Een geldige wettelijke reden voor de genoemde registratie.

Registratie vindt plaats op het schriftelijke verzoek tot registratie van een persoon die bevoegd is om het te verwijderen, met andere woorden de eigenaar ervan. Bij gebrek aan een schriftelijk verzoek om registratie (bijvoorbeeld, zouden de partijen mogelijk een niet-officieel document voor verkoop hebben ondertekend in plaats van een officieel verkoopcontract), het ontbreken van de bevoegdheid om het onroerend goed te vervreemden met betrekking tot de persoon die om registratie verzoekt (beperkt personen, een persoon die niet de eigenaar is bijvoorbeeld) of het ontbreken van een geldige juridische reden voor de overdracht van het onroerend goed (de ongeldigheid van het verkoopcontract) het onroerend goed kan niet worden overgedragen.

In het geval dat de overdracht van onroerend goed wordt geregistreerd ondanks het ontbreken van een of meer van de bovengenoemde voorwaarden, wordt de registratie onwettige registratie genoemd. Onrechtmatige registratie is een registratie die in tegenspraak is met de huidige status van rechten. In dit geval kan een rechtszaak worden aangespannen, genaamd de toewijzing van het kadastraalboek, en verzoeken dat de records in het register worden gecorrigeerd.Deze rechtszaak kan worden ingesteld door de persoon wiens rechten zijn geschonden als gevolg van de onwettige registratie.

Volgens het principe van publiciteit is het vanwege het feit dat alle betrokken partijen het recht hebben om het kadaster te onderzoeken, niet mogelijk om aansprakelijkheid te vermijden door onschuld of onwetendheid te claimen over een record in het kadaster. In het geval van dubbele registratie, wat betekent dubbele records voor hetzelfde onroerend goed, kan men niet beweren te goeder trouw te hebben gehandeld vanwege de reden dat men geen onwetendheid kan claimen over de records in het kadaster volgens het principe van publiciteit.

De staat is niet verantwoordelijk voor de registratie van de kadasters. De genoemde aansprakelijkheid van de staat is een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en daarom gelden regels voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.Om de aansprakelijkheid van de staat voor een fout in het register te kunnen inroepen, moet aan alle onderstaande voorwaarden zijn voldaan:

1) Een verwonding die niet kan worden gecompenseerd via de toewijzing van het kadastraalboek, moet zijn opgetreden als gevolg van de fout in de archivering van het kadaster.

2) De archivering van het kadaster moet onrechtmatig zijn gedaan .

3) De onrechtmatige registratie moet de naaste oorzaak zijn van de blessure.

Vastgoed hypotheek, aan de andere kant, garandeert vorderingen. Volgens het principe van publiciteit wordt een hypotheek gecreëerd met een registratie in het kadaster, deze is geldig zolang de registratie blijft bestaan en wordt ingetrokken wanneer de record wordt verwijderd (Turks Burgerlijk Wetboek art. 856 en 858). Er zijn echter uitzonderingen op deze regel, zoals erfenis en gerechtelijke bevelen.

In de afgelopen jaren, als gevolg van de aanzienlijke toename van buitenlandse investeringen en toeristische bezoeken in Turkije en vooral in de Turkse toeristische hoofdstad Antalya, wordt een enorme activiteit waargenomen in de onroerendgoedmarkt van Antalya. Buitenlanders zijn het kopen, verkopen en verhypothekeren van zomerhuizen in Antalya.

Echter, gezien het feit dat het enige orgaan dat bevoegd is om vastgoedtransacties uit te voeren is het kadaster, buitenlandse onderdanen die geen kennis hebben van de Turkse wetgeving maken verschillende soorten fouten bij het kopen en verkopen van onroerend goed in Turkije. De gevolgen van deze fouten zijn onder meer: niet in staat zijn om het onroerend goed over te dragen, niet in staat zijn om het onroerend goed in het kadaster te registreren , betalingen te doen aan mensen die niet gemachtigd zijn om het onroerend goed te verkopen en zelfs in sommige gevallen van fraude.

Om al deze risico’s bij de aankoop en verkoop van onroerend goed te voorkomen en om veilig huizen te kopen, verkopen en te verhypothekeren, is het ten zeerste aanbevolen om een ​​betrouwbare advocaat in Antalya te raadplegen.